Polityka prywatności

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH BREVE TUFVASSONS SP. Z O.O.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma Breve Tufvassons Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Postępowej 25/27.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas w sprawie danych osobowych na adres e-mail:  sekretariat@breve.pl lub na adres pocztowy:
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
z dopiskiem „RODO” na kopercie.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Breve Tufvassons Sp. z o.o.? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 •  w celu obsługi sprzedaży,
 • w celach marketingowych Administratora,
 • w celach analitycznych i statystycznych,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • w celu obsługi reklamacji.

Dodatkowo,   przepisy   prawa   wymagają   od   nas   przetwarzania   Twoich   danych   dla   celów   podatkowych i  rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku Breve Tufvassons Sp. z o.o., którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
 • prowadzenie analiz statystycznych dla potrzeb GUS,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna sprzedaży z Tobą:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, Regon,
 • adres siedziby firmy lub adres zameldowania, adres do doręczeń, itp.

Jakie masz uprawnienia wobec Breve Tufvassons w zakresie przetwarzanych danych?
Podmiotom, których dane są przechowywane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania ewentualnych niezgodności lub błędów. Ponadto Administrator uzupełnia dane lub je aktualizuje,
 • prawo do usunięcia danych jeśli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w prawnie uzasadnionych przypadkach.
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach,
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, skuteczne na przyszłość,
 • prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Breve Tufvassons Sp. z o.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że wynika to z obowiązku prawnego lub związane jest ze świadczonymi usługami przez podmioty zewnętrzne.

Jak długo przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres przetwarzania zależy przede wszystkim od jego celu i może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe w Breve Tufvassons Sp. z o.o. nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Schreiben Sie uns
Benötigen Sie weitere Informationen? Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Unternehmen zu wenden.
Schreiben Sie uns und Sie werden auf jeden Fall eine Antwort erhalten.

Breve Tufvassons Sp. z o.o.
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl