Autotransformatory – czym są i jak działają?

Autotransformator jest urządzeniem służącym do zmiany poziomu napięcia.
Jego zasadniczą cechą jest to, że nie posiada on galwanicznej separacji strony wtórnej od strony pierwotnej. Jest to niewątpliwie wada takiej konstrukcji, jednakże w pewnych okolicznościach niesie to ze sobą istotne oszczędności ekonomiczne.

Uproszczony schemat elektryczny autotransformatora pokazuje poniższy rysunek.

W autotransformatorze mamy do czynienia z następującymi mocami:
S = U1I1 ≈ U2I2 – moc przechodnia – moc przenoszona na drodze transformacji i przewodzenia.
Sp = S/n – moc przewodzenia –  moc przenoszona na drodze przewodzenia.
Sw = S –  Sp –  moc własna – moc własna gabarytu zastosowanego rdzenia.
Jeśli np. obniżamy napięcie o połowę, czyli n=2, wówczas moc własna zastosowanego gabarytu rdzenia jest o połowę mniejsza, a więc w układzie autotransformatora dla przekładni n=2 możemy zastosować dwukrotnie mniejsze urządzenie w stosunku do takich samych wymogów, ale w wykonaniu transformacji za pomocą transformatora.
Tę samą zależność otrzymamy gdy zechcemy podnosić napięcie na stronie wtórnej dwukrotnie w stosunku do strony pierwotnej. Nie zawsze jednak możemy skorzystać z oszczędności ekonomicznych, jakie daje konstrukcja autotransformatora ze względów bezpieczeństwa, wynikających z galwanicznego połączenia strony wtórnej transformatora z siecią energetyczną. Ma to miejsce w szczególności dla autotransformatorów obniżających napięcie.
Breve oferuje trzy rodzaje autotransformatorów regulacyjnych: trójfazowe z serii VT, jednofazowe otwarte z serii OIEA oraz jednofazowe, obudowane z serii KIEA.  
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

Schreiben Sie uns
Benötigen Sie weitere Informationen? Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Unternehmen zu wenden.
Schreiben Sie uns und Sie werden auf jeden Fall eine Antwort erhalten.
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Breve Tufvassons Sp. z o.o.
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl