Stan jałowy transformatora

STM3600 230/230V” width=”341″ height=”341″ />
Zaciski uzwojenia wtórnego pozostają rozwarte. W stanie tym prąd strony wtórnej jest równy zeru, a prąd strony pierwotnej osiąga pewną niedużą wartość tzw. prądu jałowego, który odpowiada za magnesowanie rdzenia i pomijalnie małe straty na rezystancji uzwojenia pierwotnego. Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu wtórnym nie wywołuje żadnego prądu wtórnego,  więc na rezystancji uzwojenia wtórnego nie pojawia się żaden spadek napięcia.

Reasumując: minimalny spadek napięcia wywołany rezystancją uzwojenia pierwotnego oraz reaktancją rozproszenia uzwojenia pierwotnego oraz zerowy spadek napięcia po stronie wtórnej powodują, że napięcie wtórne w tym stanie osiąga wartość maksymalną, prąd strony pierwotnej zaś minimalną.

Można wnioskować dalej, że transformator pobiera nieznaczną energię z sieci energetycznej na potrzeby głównie magnesowania rdzenia, a napięcie strony wtórnej osiąga wartość maksymalną, której znajomość szczególnie w transformatorach małej mocy jest niezbędna do projektowania zasilaczy.

 TMM2500/A 400/230V

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

Stan jałowy transformatora to stan, w którym transformator jest zasilony napięciem pierwotnym. 

Zaciski uzwojenia wtórnego pozostają rozwarte. W stanie tym prąd strony wtórnej jest równy zeru, a prąd strony pierwotnej osiąga pewną niedużą wartość tzw. prądu jałowego, który odpowiada za magnesowanie rdzenia i pomijalnie małe straty na rezystancji uzwojenia pierwotnego. Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu wtórnym nie wywołuje żadnego prądu wtórnego,  więc na rezystancji uzwojenia wtórnego nie pojawia się żaden spadek napięcia.

Reasumując: minimalny spadek napięcia wywołany rezystancją uzwojenia pierwotnego oraz reaktancją rozproszenia uzwojenia pierwotnego oraz zerowy spadek napięcia po stronie wtórnej powodują, że napięcie wtórne w tym stanie osiąga wartość maksymalną, prąd strony pierwotnej zaś minimalną.
Można wnioskować dalej, że transformator pobiera nieznaczną energię z sieci energetycznej na potrzeby głównie magnesowania rdzenia, a napięcie strony wtórnej osiąga wartość maksymalną, której znajomość szczególnie w transformatorach małej mocy jest niezbędna do projektowania zasilaczy.

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
Schreiben Sie uns
Benötigen Sie weitere Informationen? Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Unternehmen zu wenden.
Schreiben Sie uns und Sie werden auf jeden Fall eine Antwort erhalten.

Breve Tufvassons Sp. z o.o.
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl